25 - 27 luty 2019r. Warszawa Digital Knowledge Village Puławska 457PROFESJONALNY MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA LICENCJAMI


program certyfikowany
{dnn}

dni

{hnn}

godzin

{mnn}

minut

{snn}

sekund

Przewiń

PROFESJONALNY MENEDŻER DS. ZARZĄDZANIA LICENCJAMI
program certyfikowany

Partner merytoryczny wydarzenia kancelaria Maruta Wachta sp.j.Tematyka programu:

 • tryb oraz zasady zawierania umów licencyjnych;
 • regulacje prawne umów licencji;
 • ochrona prawna programów komputerowych i dokumentacji;
 • licencje na oprogramowanie komputerowe;
 • zawieranie umów na dystrybucję oprogramowania;
 • umowy na serwis i utrzymanie oprogramowania;
 • aspekty prawne audytu licencji na oprogramowanie;
 • udostępnianie oprogramowania w modelu Cloud Computing (SaaS/IaaS/PaaS);
 • odpowiedzialność prawna za naruszenie warunków licencji bądź korzystanie z “nielegalnego” oprogramowania;
 • licencje na oprogramowanie w zamówieniach publicznych;
 • praktyczne aspekty audytu oraz zarządzania oprogramowaniem.


 • Dlaczego warto wziąć udział:

 • 24 godziny nauki - praktyczne aspekty sporządzania, zarządzania i audytowania licencji na oprogramowanie;
 • szkolenia prowadzone przez praktyków - doświadczonych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych i nowatorskich projektów IT, których wartość często przekracza 100 milionów złotych;
 • Partnerem Merytorycznym Programu jest Kancelaria Maruta Wachta - lider w rankingu Rzeczpospolitej w kategorii Technologie, media, telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych;
 • aktywne metody nauczania - wspólna analiza orzecznictwa, omówienie konkretnych case study oraz dokumentów (np. klauzul umów licencji);
 • poza wiedzą prawniczą uczestnicy poznają praktyczne zasady zarządzania i audytów licencji, przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego;
 • uczestnicy otrzymują Certyfikat Programu - sygnowany przez Partnera Merytorycznego - Kancelarię Maruta Wachta.

 • Adresaci programu:

  Program polecamy szczególnie:
 • pracownikom odpowiedzialnym za nabywanie i zarządzanie licencjami na oprogramowanie w organizacji,
 • menedżerom ds. licencjonowania oprogramowania,
 • osobom odpowiedzialnym za audyt oprogramowania;
 • kierownikom oraz menedżerom działów IT;
 • menedżerom firm informatycznych;
 • dostawcom oprogramowania;
 • menedżerom i kierownikom firm;
 • radcom prawnym oraz prawnikom wewnętrznym firm
 • Program
  Zapraszamy do rejestracji i po odbiór materiałów na warsztat.
  1. Tryby zawierania umów licencji:
  - oferta i jej przyjęcie
  - oferta a niewiążąca propozycja zawarcia umowy licencji (charakter prawny cenników licencji, opisów i reklam oprogramowania)
  - zawarcie umowy w trybie negocjacji.
  2. Wykorzystanie przez producentów oprogramowania standardowych „wzorców” (ogólnych warunków) umów licencji:
  - kiedy wzorzec licencji wiąże licencjobiorcę?
  - zasady zmiany wzorców (ogólnych warunków) umów licencji.
  3. Odpowiedzialność za nielojalne negocjacje umowy (stosowanie niedozwolonych praktyk negocjacyjnych).

  Wybór prawa właściwego dla umowy licencji – jakie prawo znajdzie zastosowanie do licencji?
  Zapraszamy na kawę
  1. Pojęcie programu komputerowego; ochrona interfejsów graficznych (GUI) programu komputerowego.
  2. Problem współtwórczości programu komputerowego.
  3. Opracowania; problem prawa do modyfikacji oprogramowania.
  4. Osobiste i majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego / dokumentacji.
  5. Zapewnienie dostępu do kodu źródłowego programu komputerowego. Czy producent zobowiązany jest do wydania kodu źródłowego?
  6. Konstrukcja tzw. legalnego nabywcy programu komputerowego. Czy można legalnie korzystać z programu komputerowego „bez licencji”?
  7. Kopia zapasowa programu komputerowego.
  8. Reverse engineering – uprawnienia do analizy i dekompilacji programu komputerowego.
  Zapraszamy na lunch
  1. Rodzaje umów licencyjnych: licencje wyłączne i niewyłączne.
  2. Zakres licencji:
  - ograniczenia licencji (liczba użytkowników, procesor, rdzeni, maszyn itp.)
  - maszyny wirtualne
  - definicja „użytkownika” (osoba, program, urządzenie)
  - licencje „powiązane” ze sprzętem.
  3. Modele kalkulacji opłat licencyjnych.
  4. Okres obowiązywania licencji oraz zasady wypowiedzenia licencji:
  - najnowsze orzecznictwo dotyczące „niewypowiadalnych” licencji
  - kontrowersje doktrynalne i praktyczne sposoby zabezpieczenia interesów licencjobiorcy.
  5. Problem „struktur” baz danych wykorzystywanych przez oprogramowanie.
  6. Licencjonowanie czcionek dostępnych w oprogramowaniu (jak mogę wykorzystać czcionki, materiały stworzone przy wykorzystaniu oprogramowania).
  7. Licencje oprogramowania w grupach kapitałowych.
  8. Zasady przenoszenia licencji oraz „odsprzedaży używanych licencji” – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.
  1. Charakter prawny umowy.
  2. Zakres usług (aktualizacje, usuwanie wad, SLA).
  3. Prawa autorskie.
  4. Zasady wypowiedzenia umowy.
  5. Odpowiedzialność stron (limity odpowiedzialności, kary umowne).
  Zapraszamy do rejestracji i na kawę.
  1. Kwalifikacja licencji, jako przedmiotu zamówienia publicznego.
  2. Czas trwania umowy licencyjnej w zamówieniach publicznych.
  3. Licencje a problemy z opisem przedmiotu zamówienia.
  4. Wybór trybu postępowania na udzielenie licencji w zamówieniach publicznych.
  5. Umowy ramowe i ich zastosowanie do umów licencyjnych.
  Zapraszamy na kawę
  1. Open source, Free software, copyleft, FLOOS – wprowadzenie.
  2. Typowe strategie komercjalizacji oprogramowania Open Source.
  3. Kiedy możliwa jest zmiana licencji ("kompatybilność" licencji).
  4. Kiedy można "zamknąć" oprogramowanie Open Source.
  5. Jak połączyć Open Source z rozwiązaniami komercyjnymi.
  6. Jak wykorzystać Open Source przy świadczeniu odpłatnych usług.
  Zapraszamy na lunch
  1. SaaS/IaaS/PaaS – usługa czy licencja.
  2. Różnice w modelach licencyjnych on premise i cloud based.
  3. Dopuszczalność migracji do chmury rozwiązań on premise – ograniczenia dotyczące terytorialnego zakresu licencji, wirtualizacji, mocy obliczeniowej.
  4. Kto odpowiada za naruszenia praw własności intelektualnej przy usługach chmurowych – dostawca usługi czy użytkownik.
  Zapraszamy na kawę
  1. Podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnej przy naruszeniu warunków licencji (odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność deliktowa).
  2. Przekroczenie ilościowych, terytorialnych i czasowych ograniczeń licencji – możliwe podstawy odpowiedzialności.
  3. Odpowiedzialność za naruszenie klauzul dotyczących CPU, sprzętu, firmware, wyznaczonej lokalizacji.
  4. Roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa autorskiego.
  5. Zabezpieczenie roszczeń w sporach licencyjnych.
  Zapraszamy do rejestracji i na kawę.
  Wprowadzenie do zarządzania oprogramowaniem
  1. Warunki konieczne do prawidłowego procesu zarządzania oprogramowaniem
  2. Niezbędna dokumentacja papierowa i elektroniczna
  3. Zachowanie należytej staranności przez pracowników działu IT
  4. Jak zbudować dobrą relację Kierownictwo – Pracownik IT – Pracownicy
  Serwer zadań
  5. Polityki w zakresie instalacji /deinstalacji oprogramowania
  6. Instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania
  7. Automatyzacja deinstalacji oprogramowania
  8. Definiowanie i wykonywanie zadań zdalnych, tryb cichy, instalacja i kodyfikacja
  9. Odpowiedzialność pracowników i kierownictwa
  10. Normy dotyczące zarządzania oprogramowaniem
  Cykl życia oprogramowania
  1. Elementy procesu zarządzania oprogramowaniem
  2. Bezpieczeństwo zakupu licencji
  3. Ewidencjonowanie dowodów zakupu oprogramowania
  4. Przechowywanie dokumentacji licencyjnej
  5. Likwidacja licencji
  1. Wprowadzenie do zarządzania oprogramowaniem:
  - warunki konieczne do prawidłowego procesu zarządzania oprogramowaniem
  - niezbędna dokumentacja papierowa i elektroniczna
  - zachowanie należytej staranności przez pracowników działu IT
  - jak zbudować dobrą relację Kierownictwo - Pracownik IT – Pracownicy
  - odpowiedzialność pracowników i kierownictwa
  - normy dotyczące zarządzania oprogramowaniem
  2. Cykl życia oprogramowania
  - elementy procesu zarządzania oprogramowaniem
  - bezpieczeństwo zakupu licencji
  - ewidencjonowanie dowodów zakupu oprogramowania
  - przechowywanie dokumentacji licencyjnej
  - likwidacja licencji
  Zapraszamy na lunch.
  1. Systemy zarządzania oprogramowaniem:
  - budowa, zasada działania
  - silne i słabe strony systemów, konfiguracja, strojenie, bezpieczeństwo
  - dobór właściwego systemu
  2. Audyt infrastruktury:
  - inwentaryzacja zasobów (systemy operacyjne, komputery, drukarki, inne)
  - audyt oprogramowania
  - audyt kluczy licencyjnych
  - pozostałe audyty: multimediów, wydruków, zużycia energii, uruchamianych stron www
  - monitorowanie uruchamianych procesów, aplikacji, aplikacji www
  - audyt 50 i 1000 komputerów – zakres prac, ilość danych, przebieg audytu, czas audytu, alokacja zasobów
  Zapraszamy na kawę.
  1. Monitorowanie infrastruktury
  - schematy oprogramowania – zastosowanie, dobre praktyki
  - monitorowanie uruchamianych komputerów
  - monitorowanie użytkowników
  - monitorowanie aplikacji, aplikacji web
  2. Serwer zadań
  - polityki w zakresie instalacji /deinstalacji oprogramowania
  - instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania
  - automatyzacja deinstalacji oprogramowania
  - definiowanie i wykonywanie zadań zdalnych, tryb cichy, instalacja i kodyfikacja paczek msi
  3. Dobre praktyki zarządzania oprogramowaniem
  - najczęstsze błędy, najlepsze praktyki, zarządzanie wielkością bazy danych, automatyzacja, centralizacja, konsolidacja, otwartość, skalowalność, standaryzacja, bezpieczeństwo
  - kompetencje osób odpowiedzialnych za zarządzanie licencjami oraz audyt legalności
  - strategia zarządzania zasobami IT
  Zapraszamy po odbiór certyfikatów.
  Pobierz program PDF

  Kup bilet

  PARTNER MERYTORYCZNY

  maruta

  PROFESJONALNY MENEDŻER
  D.S. ZARZĄDZANIA LICENCJAMI

  • Digital Knowledge Village
  • Puławska 457 | 02-844 | Warszawa
  • 25-27 lutego 2019
  • +48 22 314 14 16